Bekken stabilitet

Legg grunnlaget for et sterkt og stabilt bekken.
Her kan du se et lite utsnitt av de ulike klassene. Meld deg inn på Yogamatta.no for å se filmene i sin helhet.


Beskrivelse
Nivå: 1 | Varighet: 20 min

Se om du kan gjøre denne klassen 2-3 ganger i uka. Etterhvert som øvelsene blir lette, så kan du pause filmen og legge inn flere repetisjoner.

Nivå: 1 | Varighet: 15 min

Se om du kan gjøre denne klassen 2-4 dager i uka. Etterhvert som øvelsene blir enklere så kan du gjerne gjøre både film 1 og film 2 etter hverandre 3 ganger i uka.